Rólunk írták

Missziónkban hangsúlyt helyezünk annak közvetítésére, hogy a mérnöki hivatás és Jézus Krisztus követése kéz a kézben járhat életünk során. Öröm számunkra, ha erről a törekvésünkről mások is tudósítanak. Az alábbiakban rólunk készült interjút, beszámolót közlünk.

Hit és tudomány – tényleg kizárják egymást? Vagy Isten oltotta az emberek elméjébe a törekvést, hogy akarják megismerni a világot és önmagukat? Vajon megfér-e egymás mellett a bibliai teremtéstörténet és az evolúció? Érvelhet egy tudós a hit mellett? Hihet a racionális ember a csodákban? Létezhet együtt vallás és a ráció? A hit és a tudomány egymás riválisai, vagy kiegészítői egymásnak?” A Duna TV adása, amelynek vendége volt Németh Balázs, a Médiaklikk oldalán, illetve a Bizony, Isten! YouTube csatornán érhető el.

“Hitéleti és mérnöki – főleg az önvezető járművekhez, drónokhoz kapcsolódó – feladatokból áll a Mérnökmisszió – Műegyetemi Református Közösség által meghirdetett verseny. A középiskolások és egyetemisták számára kiírt innovációs tudáspróbán a jó helyezés pontot érhet a felvételin. A REFORMula Challenge-re október 28-áig lehet jelentkezni. Németh Balázs kutatót, református egyetemi lelkészt kérdeztük az eseményről.” A teljes cikk a Reformatus.hu oldalon érhető el.

“Újdonságokkal és évek óta teltházas előadásokkal, illetve bemutatókkal várták az érdeklődőket szeptember utolsó estéjén a Kutatók Éjszakája BME-s programjain.” A teljes cikk a BME.hu oldalon érhető el.

“Február egyik verőfényes napján érkeztem meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) R épületének impozáns bejáratához. Az imateremben már várt, és barátságos mosollyal fogadott a mérnökmisszió lelkész házaspárja, Némethné Bodnár Márta és Németh Balázs. Szót ejtettünk a reményteli, felelősségteljes házasságról, érintettük a mérnökmissziót, és beszéltünk a REFORMula Challenge Innovációs Versenyről, amit március 5-én rendeztek a BME-n. Két olyan emberrel találtam szemben magam, akik tekintetükkel jelzik egymásnak, ki mikor adjon választ a kérdéseimre, szeretetteljes békés csenddel, türelemmel várják egymás válaszait, majd egészítik ki a másik mondatait.” A teljes cikk a reformatus.hu oldalon érhető el.

“Zenére táncoló drónok mozgását tervezték meg, és önvezető autók működéséhez szükséges algoritmust fejlesztették tovább középiskolások a 2. REFORMula Challenge-en.” A teljes cikk a BME.hu oldalon érhető el.

“Padlógáz a hosszú egyenesben, kanyarban előzés, kockás zászló. Mindez valósággá lett a Mérnökmisszió által a 2020/21-es tanévben szervezett REFORMula Challenge – Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyén, ahol 14 csapat 78 fiatalja viaskodott egymással a Kárpát-Medence minden tájáról az online térben. A Csillagponton pedig újra felbőgnek a motorok, az érdeklődők maguk is részesei lehetnek a versenyzés élményének.” A teljes cikk a Parókia oldalán érhető el.

“A valóság és a képzelet határán száguldottak az önvezető modellautók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem termében kialakított versenypályán. A REFORMula Challenge – Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyén diákcsapatok mérték össze vezetési és programozási tudásukat a virtuális valóságban. A győzelemhez azonban nem elegendő az algoritmusok ismerete – a Bibliáéra is szükség volt.” A teljes cikk a reformatus.hu oldalon érhető el.

“Önvezető járművek mozgásprofil-tervezési versenyének nagydíját rendezik meg a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon. A kiterjesztett valóságban önvezető járműveket programoznak a REFORMula Challenge középiskolás és egyetemista résztvevői. A végső megmérettetésre 2021. március 6-án 19 órakor kerül sor, a pandémiás helyzet miatt ezúttal online.” A teljes cikk a BME honlapján érhető el.

“Németh Balázs a KJK oktatójaként a fiatalokat inspirálja, kutatóként autonóm járműirányítási rendszereket fejleszt, lelkészként a Műegyetem imatermében folyó szolgálatokat vezeti. Mindemellett pedig megálmodta, és a Mérnökmisszióval el is indította a Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyét, a REFORMula Challenge-et.” A teljes cikk a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar honlapján érhető el.

“Negyedik alkalommal gyűltek össze Dunamellék református mérnökei az egyházkerület Ráday utcai székházában február 22-én. Az immár hagyományosnak mondható Budapesti Református Mérnöktalálkozó témáit a kompromisszumkeresés köré fűzték fel a szervezők – a Dunamelléki Egyházkerület és a Mérnökmisszió munkatársai –, erre utalt a találkozó címe is: Krisztusi keskeny út és arany középút, avagy mérnöki kompromisszumok református szemmel. A teljes cikk a Reformatus.hu honlapon érhető el

“Hogyan lehet egy összetett szakmai-társadalmi-gazdasági/piaci környezeteben érvényesíteni a keresztyén hitünkhöz kapcsolódó etikai szempontokat; mi számít jó kompromisszumnak a gyakorlatban és mi az, aminek a feladása lehetetlen egy keresztyén mérnök számára? 2020. február 22-én szombaton kerül sor a IV. Budapesti Református Mérnöktalálkozóra, amelynek címe: Krisztusi keskeny út és arany középút – mérnöki kompromisszumok református szemmel. A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

“Osztozhatunk-e Istentől kapott szabadságunkon a mesterséges intelligenciával, és minek a felelősségét tolhatjuk át rá? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása lesz a jövő feladata.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

“A felelősség nélküli hatalom és a hatalom nélküli felelősség egyaránt illegitim” – hívta fel a figyelmet Németh Balázs református lelkész…” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

“Hogyan vezethet minket Isten a beruházásainkban? Van-e rendelt ideje, mit ad meg hozzá és mi a hit lépése? Válhatnak számunkra kísértéssé a beruházási lehetőségek, az ezzel sokszor összefonódó anyagiak és a dicsőségvágy, esetleg a megalománia?” – ezeket a kérdéseket tette fel a III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó, amelynek célja az volt, hogy református keresztyén szemmel vizsgálja meg az egyházunkat érintő mérnöki beruházásokat. Mottójául ezt az igeszakaszt választotta: „Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is”. A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

Keresztény gyökerek és digitális jövő. Mind történelmi távlatban, mind a fogalmi keretet tekintve egymástól távolinak tűnő témák, melyek soha nem voltak olyan aktuálisak és olyan közvetlen kölcsönhatásban egymással, mint napjainkban. Politikai, gazdasági és vallási fórumokon egyszerre téma a mesterséges intelligencia. A modern tudomány hihetetlen gyors fejlődése felveti a kérdést: Milyen jövő vár az emberiségre? Elismeri-e a tudomány és a technológia az erkölcsi korlátokat? Ha nem, hová vezet a fejlődés etika nélkül? Hogyan néznek majd ki társadalmaink, világképünkre a robotika korában? Csak a vallási, kulturális hagyományok megőrzésében áll a keresztény Európa felelőssége, vagy a távoli jövő alakításában is? Ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat a Terc című műsorunk vendégei: Tóth József, az ÉrMe Hálózat elnöke, a Keresztény Sziget egyik házigazdája és Németh Balázs, az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának címzetes egyetemi docense.” A teljes adás itt érhető el.

“Miként hatnak szabadságunkra a mesterséges intelligenciák és az internetes adatgyűjtő eszközök? Az új típusú átláthatóság félelem és teher, vagy inkább felszabadítja a keresztyén embert? Ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ a Mérnökmisszió Alapítvány szakmai-hitéleti fórumbeszélgetésén, amely a szabadság kérdéskörét feldolgozó tematikus félévük októberi alkalma volt.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

“A Mérnökmisszió Alapítvány legutóbbi őszi találkozójának programkínálata a párkapcsolaton és családon belüli szabadság témakörét járta körbe. A mérnök hallhatóknak szóló délelőtti foglakozáson, a közös áhítaton, beszélgetéseken és személyes bizonyságtételeken kívül két igen érdekes előadás is elhangzott: az egyik női, a másik férfiszemszögből mutatta be a párkapcsolatok és a szabadság viszonyát.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

„A II. Budapesti Református Mérnöktalálkozó résztvevői különböző fórumbeszélgetések közül választhattak, melyeken az energetika, az automatizálás, illetve az agrármérnöki területek etikai és felelősségi kérdéseit vitathatták meg. A beszélgetések moderátorait tapasztalataikról és a felmerülő témákról kérdeztük.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el

“„Nincs a jövőre nézve szorongani valónk, sokkal inkább van élő és jó reménységünk az eljövendő Jézus Krisztusra tekintve” – fogalmazott Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a „Krisztus kezében vagy a holnap markában?” címmel megrendezett II. Budapesti Református Mérnöktalálkozón.” A teljes cikk a Reformatus.hu honlapon érhető el

“Hogyan hasznosítsuk a termőföldeket? Mennyire engedhetünk teret a mesterséges intelligencia térhódításának? Melyek a jövő energiaforrásai? A tévhitek eloszlatása és a felelősségteljes szakmai munka elősegítése is célja a II. Budapesti Református Mérnöktalálkozónak.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

“A Mérnökmisszió február 24-én tartja a második Budapesti Református Mérnöktalálkozót. Az eddigi tapasztalatokról és várható programokról Németh Balázs mérnökmissziós lelkésszel, a találkozó szervezőjével beszélgettünk.” A teljes cikk a Reformátusok Lapjában jelent meg, illetve a reformatus.hu honlapon érhető el.

“Motiváció, szakmai fejlődés, önbecsülés és hit – ezekhez szeretné hozzásegíteni a mérnökhallgatókat a nemrégiben megalakult műegyetemi református lelkészség. Németh Balázs egyetemi oktató, református lelkész szerint sok egyetemista magányos, szakmailag nem elkötelezett, és amiatt is szorong, hogy egyáltalán hogyan fog tudni levizsgázni. A mérnökmisszió az evangéliummal együtt szakmai motivációt, közösséget és lelkigondozást nyújtana nekik…” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

“Motivation, professional development, self-esteem, and belief – these are the values that the recently established Budapest University of Technology and Economics’ reformed chaplain wants to help the engineering students focus on.” The interview is available on the website of the Reformed Church in Hungary.

“Szakmai fejlődésükben, a mérnöki lét dilemmáinak feloldásában és magánéleti kérdésekben is segíti a fiatalokat Németh Balázs gépészmérnök, református lelkész.” A teljes cikk a BME honlapján érhető el.

“A legegzaktabb szakmák egyikének tartják a mérnökit, a pályán lévőknek azonban minden segítség elkél ahhoz, hogy helyes döntéseket hozzanak szakemberként és Krisztus-követőként is  – erről református mérnökök beszéltek a Keresztkapcsolat Mérnökmisszió összejövetelein.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

Isten a legnagyobb mérnök: nemcsak alkot, de nyomon is követi teremtményei sorsát – tartja egy fiatal gépészmérnök, aki egyetemista társaival együtt mérnöki pályaművekben mutatta be, mit jelent a reformáció az épületek és a gépek világában.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

“Mérnöki optimum és krisztusi mérték címmel az első magyarországi mérnöktalálkozóra várják az érdeklődőket Budapesten november 19-én, szombaton a Ráday utcában.  A fórum egyik célja, hogy az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban erősödjön a református identitás a mérnöki munkát végzőkben.” A teljes cikk a Parókia honlapján érhető el.

“A kapcsolati háló, illetve a református mérnökidentitás erősítése és szakmai műhely előkészítésének a lehetősége is célja a november 19-i I. Budapesti Református Mérnöktalálkozónak – mondja Németh Balázs mérnökmissziós lelkész, a találkozó szervezője.” A teljes cikk a Reformátusok Lapjában jelent meg, illetve a reformatus.hu honlapon érhető el.

“Első alkalommal rendezte meg a Budapesti Református Mérnöktalálkozót a Dunamelléki Református Egyházkerület és a Keresztkapcsolat Mérnökmisszió – Műegyetemi Református Lelkészség.” A teljes cikk a Parókai honlapján érhető el.

“A novemberi I. Budapesti Református Mérnöktalálkozó kistestvéreként érkezett a Csillagpontra a Mérnöktalálkozó, ahol a pályára készülő középiskolások, hallgatók, illetve a már mérnökként dolgozó fiatalok ismerhették meg egymást.” A teljes cikk a Reformátusok Lapjában jelent meg, illetve a Csillagpont honlapján érhető el.