III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Mérnökmisszió közös szervezésében 2019 február 23-án szombaton kerül megrendezésre a III. Budapesti Református Mérnöktalálkozó a Zsinat Hivatalának épületében (1146 Budapest, Abonyi utca 21). A találkozóra várjuk a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekhez tartozó mérnököket, érdeklődő munkatársaikat és a mérnökhallgatókat. A Mérnöktalálkozón való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehetséges megtenni.

A Találkozó színes programja a különböző mérnöki területen hivatásukat végzők számára kínál lehetőséget arra, hogy szakmaiságukat és református hitbeli értékeiket és érdeklődésüket ötvözze.A Mérnöktalálkozó kitűzött témája a mérnöki beruházások, amiket református keresztyén szemszögből tervezünk megvizsgálni a találkozó kereteinek megfelelő léptékben és terjedelemben. Az idei Mérnöktalálkozó kitűzött témája a mérnöki beruházások, amiket református keresztyén szemszögből vizsgálunk meg a találkozó kereteinek megfelelő léptékben és terjedelemben. A Találkozó témája és keresztyén nézőpontja szempontjából hangsúlyosnak látjuk, hogy minden beruházás a jövőt érintő döntés, ami mögött hitbeli meggyőződés is áll. A Mérnöktalálkozó címét is ennek megfelelően a jelenben hozott döntések jövőbeli hatására irányuló jézusi mondat szerint választottuk meg:

Ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is
- mérnöki beruházások református szemmel -

9:00-9:05       Megnyitó
9:05-9:15       Igeolvasás és imádság

9:15-9:45       Beruházási szemlélet a Bibliában (Esztergály Előd Gábor)
Hogyan vezethet minket Isten a beruházásainkban? Van-e rendelt ideje, mit ad meg hozzá és mi a hit lépése? Válhatnak számunkra kísértéssé a beruházási lehetőségek, az ezzel sokszor összefonódó anyagiak és a dicsőségvágy, esetleg a megalománia? Az előadás bibliai támpontokat ad számunkra, hogyan tudunk a beruházásainkkal kapcsolatos kérdéseinkre jó válaszokat találni.

esztergaly_elod_gabor

Esztergály Előd Gábor Csömör és Nagytarcsa református gyülekezeteinek lelkipásztora, közgazdász. A Csömörön jelenleg is folyó templomépítés kapcsán testközelből tapasztalja az egyházi beruházás örömeit és nehézségeit. Véleménye szerint ez egy hosszútávú beruházása Istennek, amelynek a hasznát (lelki és fizikai értelemben egyaránt) nemcsak a jelenlegi gyülekezet élvezheti, hanem a jövő nemzedékei is. Vallja, hogy a templomépítés egyedül Isten akaratából valósulhat meg, ami egyúttal jele annak, hogy az Úrnak tervei vannak a gyülekezettel.


9:45-10:15     Nemzeti beruházások jövőszemlélete (Dr. Fürjes Balázs)
Az előadás egy mélyebben betekintést enged abba, Magyarország Kormányának jövőbe vetett hite szerint a magyar nagyberuházások hogyan szolgálják Nemzetünk gyarapodását, lelki és szellemi megújulását.

furjes_balazs

Dr. Fürjes Balázs a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Számos jelentős vállalati és nemzeti beruházásban vállalt szerepet vállalatvezetőként és kormánytisztviselőként. Szakmai tevékenysége mellett részt vett a Református Cursillo Mozgalom alapításában.

 

 

10:15-10:45   Kávészünet

10:45-12:15   Fórumbeszélgetések (párhuzamosan):

Egyházi épületberuházások (Esztergály Előd Gábor, Seres László, Veres Sándor)
A fórumbeszélgetés témája a Dunamelléki Református Egyházkerületben folyó egyházi épületberuházásokhoz kapcsolódó kihívások és lehetőségek áttekintése, mint például templomépítések, parókiaépítések, energetikai korszerűsítések.

esztergaly_elod_gaborEsztergály Előd Gábor Csömör és Nagytarcsa református gyülekezeteinek lelkipásztora, közgazdász. A Csömörön jelenleg is folyó templomépítés kapcsán testközelből tapasztalja az egyházi beruházás örömeit és nehézségeit. Véleménye szerint ez egy hosszútávú beruházása Istennek, amelynek a hasznát (lelki és fizikai értelemben egyaránt) nemcsak a jelenlegi gyülekezet élvezheti, hanem a jövő nemzedékei is. Vallja, hogy a templomépítés egyedül Isten akaratából valósulhat meg, ami egyúttal jele annak, hogy az Úrnak tervei vannak a gyülekezettel.

 
Seres László seres_laszloaz Asset Ingatlan Management Kft. ügyvezetője. Okleveles építőmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen.Huszonötéves szakmai pályafutása során számos sikeres ingatlanfejlesztési projektet irányított, elsősorban kereskedelmi létesítmények építésével, bővítésével kapcsolatos beruházások teljeskörű lebonyolítását végezte. Szakmai feladatai mellett a Budahegyvidéki Református Gyülekezet presbitere. 

 

 veres_sandorVeres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, okleveles villamosmérnök, a Csillaghegyi Református Gyülekezet gondnoka. Szolgálatához kapcsolódva jelentős számú templom, parókia és további egyházi épületberuházást, korszerűsítést vezet és felügyel a Dunamelléken.

 

 

Gazdasági célú beruházások (Árvai Csaba, Dr. Szalai Zsolt, Szücs Attila)
A fórumbeszélgetés célja a gazdasági célú magyar mérnöki beruházásokhoz kapcsolódó kérdések megvitatása, különösen az etikai, társadalmi, fenntarthatósági és finanszírozási kérdések.

arvai_csabaÁrvai Csaba közgazdász, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem beruházási igazgatója. Egyetemi megbízatása előtt több minisztériumban (Pénzügyminisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma) végzett közszolgálatot főosztályvezetőként, a Magyar Államkincstárban elnökhelyettesként, illetve dolgozott állami vállalatnál szociális szférában vezető beosztásban.

 

 
szalai_zsoltDr. Szalai Zsolt közgazdász, az elmúlt 25 évben felsővezetői feladatokat látott el a hazai és külföldi bankszektorban, valamint tőkebefektető társaságokban. Szakterülete a vállalatfinanszírozás, tőkepiaci befektetések, a projektfinanszírozás és az innováció menedzsment. Jelenleg saját tulajdonú cégében üzletviteli tanácsadó. 2016 óta a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, 2018 óta a Szentendrei Református Gyülekezet gondnoka. 

 

 szucs_attila2Szücs Attila okleveles gépészmérnök és külkereskedelmi szakmérnök, az elsősorban haszonjármű kereskedelemmel foglalkozó Eurotrade cégcsoport tulajdonos ügyvezetője, amelyet az elmúlt 29 évben épített fel hazai nagyvállalattá. Cégvezetési elveihez tartozik az etikai és erkölcsi normák betartása az üzleti életben. A Dadi Református Gyülekezet presbitere/gondnoka, már közel 30 éve. 2003-tól tagja a Zsinatnak, valamint beválasztották a Zsinat Gazdasági és Oktatási Bizottságába is.

.

 

Beruházás a gyülekezetbe (Bacskai Bálint, Böttger Antal, Dr. Harmathy András)
A fórumbeszélgetés során a beruházásoknak egy különleges, ámde annál fontosabb formája kerül terítékre, úgymint a gyülekezetekbe történő lelki jellegű beruházások. A beszélgetésben arra keressük a választ, egy gyülekezetben élő mérnök hogyan tudja elősegíteni a gyülekezetépítési folyamatot.

bacskai_balintBacskai Bálint a Józsefvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora, számos budapesti missziói kezdeményezés motorja. Vallja, hogy Isten szereti a várost. Nem az a fontos, hogy mi mit akarunk itt, hanem hogy Isten szereti az embereket, és meg akarja változtatni a várost, jobb hellyé akarja azt tenni.

 

 
Böttger Antal bottger_antal2001-től a Dunaújvárosi Református Egyházközség, illetve a kapcsolódó kisebb szórványgyülekezetek lelkipásztora. Aktívan rész vesz új gyülekezetek lelkipásztorainak továbbképzési programjában, illetve kiemelt figyelmet fordít az Egyházkerület gyülekezetalapításaira. 

 

 harmathy_andrasDr. Harmathy András a Szentendrei Református Gyülekezet vezető lelkipásztora, korábban Szigetszentmiklóson végzett gyülekezetalapítási szolgálatot lakótelepi környezetben élők számára. Teológiai doktori dolgozatát arról a kérdésről írta, mit tehet egy gyülekezet annak érdekében, hogy az emberek munkájukat Isten szolgálataként végezzék.

 

 

12:15-12:45   Bizonyságtétel (Szücs Attila)
12:45-13:00   Zárszó
13:00-             Fogadás

A program IDE kattintva tölthető le pdf formátumban.
A korábbi, közel 150 mérnök jelenlétében megrendezett Mérnöktalálkozóinkról IDE kattintva olvashatnak.

A mérnöktalálkozó, mint fórum létrehozásával a szervezők hármas célt fogalmaztak meg. Egyfelől célul tűzik ki a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati háló erősítését. Másfelől az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban célul tűzik ki a református identitás erősítését a mérnöki hivatást végző gyülekezeti tagokban. Harmadrészt, szeretnék egy szakmai műhely alapjait letenni, amely a mérnökhallgatók református szellemiségű szemléletformáló képzésének részévé lehet.

A mérnöktalálkozó motivációját az adta, hogy egyházunkban a református gondnokok és presbiterek jelentős arányban a mérnöki hivatást végzők közül kerül ki. Ennek egyik kézzelfogható magyarázata abban rejlik, hogy egyházközségeink életében folyamatosan szükség mutatkozik a műszaki feladatokat ellátó tisztségviselőkre, valamint az általuk képviselt jellemzően gyakorlatias, problémamegoldás-orientált, rendszerszemléletű gondolkozásra, amely a mérnöki munka sajátja. A mérnöktalálkozó aktualitása továbbá a magyar gazdasági helyzet felől nézve különösen is jól megvilágítható. A mérnöki szakma és a mérnöki tevékenységek súlya a gazdaságban ugyanis jelentős növekedésnek indult az elmúlt években, és az előrejelzések szerint a jövőben további bővüléssel lehet számolni. A műszaki területen működő ipari és szolgáltató vállalatok jelentős számú mérnöknek és informatikusnak biztosítanak munkahelyet, valamint a munkaerő igényük a további beruházásokkal összefüggésben folyamatosan emelkedik. A változó munkaerőpiaci trendeket a magyar felsőoktatási politika is igyekszik követni, aminek következtében a műszaki felsőoktatási intézmények támogatottsága, hallgatói létszámkerete és a felsőoktatásban elfoglalt súlya fokozatosan növekszik.