II. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Mérnökmisszió – Műegyetemi Református Közösség közös szervezésében 2018 február 24-én szombaton kerül megrendezésre a II. Budapesti Református Mérnöktalálkozó a Kerület székházának dísztermében (1092 Budapest, Ráday utca 28). A találkozóra várjuk a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekhez tartozó mérnököket, érdeklődő munkatársaikat és a mérnökhallgatókat.

A Találkozó színes programja a különböző mérnöki területen hivatásukat végzők számára kínál lehetőséget arra, hogy szakmaiságukat és református hitbeli értékeiket és érdeklődésüket ötvözze. A program összefoglaló témája a mérnöki hivatás jövőbeli kérdésköreinek (4. ipari forradalom, energetika, élelmezésügy és agrártechnológiák) keresztyén mérték szerinti vizsgálata – további részletek a Találkozó beharangozójában olvashatók. A 2016 novemberében rendezett I. Mérnöktalálkozón közel 140 mérnök vett részt, ennek sikeréről és pozitív fogadtatásáról a Mérnökmisszió menüpont Interjúk fül alatt érhetők el beszámolók.

A Mérnöktalálkozón való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amit IDE kattintva lehetséges megtenni.

Krisztus kezében, vagy a holnap markában?

9:00-9:05      Megnyitó
9:05-9:15      Igeolvasás és imádság
9:15-10:00    Keresztyén jövőszemlélet: reménység a félelmekkel szemben (Dr. Bogárdi Szabó István – a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke)
10:00-10:30  Mit hoz a holnap a jövő mérnökeinek? (Dr. Varga István – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának dékánja)

10:30-11:00  Kávészünet

11:00-12:30  Fórumbeszélgetések:

  • Energetikai fórum: jövő energiaforrásai, városi smart grid megoldások, épületenergetika (Dr. Járosi Márton, Szkordilisz Flóra, Dr. Magai István, moderátor: Pálfi Szabolcs)
  • Automatizálási fórum: önvezető járművek, IoT, intelligens gyártórendszerek, mesterséges intelligencia (Dr. Lovas Róbert, Literáti Zoltán, Strifler József, moderátor: Nagy András),
  • Agrármérnöki és élelmezésügyi fórum: élelmezésügyi kérdések, géntechnológiai alkalmazások, termőföld hasznosítási lehetőségek (Dr. Dizseri András, Ónodi Szabó Géza, moderátor: Varga Áron)

12:30-12:45  A Mérnökmisszió jövőbeli célkitűzései (Dr. Németh Balázs)
12:45-13:00  Zárszó
13:00- Ebéd

A mérnöktalálkozó, mint fórum létrehozásával a szervezők hármas célt fogalmaztak meg. Egyfelől célul tűzik ki a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati háló erősítését. Másfelől az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban célul tűzik ki a református identitás erősítését a mérnöki hivatást végző gyülekezeti tagokban. Harmadrészt, szeretnék egy szakmai műhely alapjait letenni, amely a mérnökhallgatók református szellemiségű szemléletformáló képzésének részévé lehet.

A mérnöktalálkozó motivációját az adta, hogy egyházunkban a református gondnokok és presbiterek jelentős arányban a mérnöki hivatást végzők közül kerül ki. Ennek egyik kézzelfogható magyarázata abban rejlik, hogy egyházközségeink életében folyamatosan szükség mutatkozik a műszaki feladatokat ellátó tisztségviselőkre, valamint az általuk képviselt jellemzően gyakorlatias, problémamegoldás-orientált, rendszerszemléletű gondolkozásra, amely a mérnöki munka sajátja. A mérnöktalálkozó aktualitása továbbá a magyar gazdasági helyzet felől nézve különösen is jól megvilágítható. A mérnöki szakma és a mérnöki tevékenységek súlya a gazdaságban ugyanis jelentős növekedésnek indult az elmúlt években, és az előrejelzések szerint a jövőben további bővüléssel lehet számolni. A műszaki területen működő ipari és szolgáltató vállalatok jelentős számú mérnöknek és informatikusnak biztosítanak munkahelyet, valamint a munkaerőigényük a további beruházásokkal összefüggésben folyamatosan emelkedik. A változó munkaerőpiaci trendeket a magyar felsőoktatási politika is igyekszik követni, aminek következtében a műszaki felsőoktatási intézmények támogatottsága, hallgatói létszámkerete és a felsőoktatásban elfoglalt súlya fokozatosan növekszik.