Küldetésünk

Küldetésnyilatkozat

A budapesti mérnökök és mérnökhallgatók közötti missziót, a református mérnökök közötti kapcsolati hálót támogató Mérnökmisszió a Szentírással és a református hitvallásokkal összhangban az alábbi célt tűzi ki maga elé:

 A Mérnökmisszió célja bemutatni, hogy a keresztyén hitben rejlő öröm, reménység és erő a Szentháromság Istennel és az egymással való közösségben, a mérnöki hivatással összhangban megélhető valóság.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. fejezet 22-23.
„Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”
Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt levele 2. fejezet 3.
A Mérnökmisszió ökumenikus nyitottsággal, reformátori hivatástudattal és világlátással szolgálja a Budapesten műszaki és kapcsolódó területeken tanulmányaikat végző hallgatókat, különös tekintettel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Óbudai Egyetem hallgatóit.
A Mérnökmisszió meghívja támogatói és tagjai közé mindazon mérnököket és egyetemi polgárokat, akik a kitűzött célokkal egyetértenek, és Jézus Krisztus iránti hálától vezérelve készek a célok eléréséért történő áldozatvállalásra.