I. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

I. Budapesti Református Mérnöktalálkozó

A Dunamelléki Református Egyházkerület és a Keresztkapcsolat Mérnökmisszió – Műegyetemi Református Lelkészség közös szervezésében 2016 november 19-én szombaton tartjuk az I. Budapesti Református Mérnöktalálkozót a Kerület székházának dísztermében (IX. Ráday utca 28). A találkozóra várjuk a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekhez tartozó mérnököket, érdeklődő munkatársaikat és a mérnökhallgatókat. A találkozón való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, amit az alábbi linken lehet megtenni:
https://goo.gl/forms/xxtQhCpYAqwo5Aos2

A találkozó témája és programja:

Mérnöki optimum és krisztusi mérték

9:00-9:05      Megnyitó (Dr. Tőkéczki László)
9:05-9:15      Igeolvasás és imádság (Dr. Szabó István)
9:15-10:00    Az ember optimumra törekvése és a krisztusi mérték a teológiai gondolkozásban
……………..(Dr. Szűcs Ferenc)
10:00-10:30  A Műegyetemen folyó mérnökmisszió bemutatása (Dr. Németh Balázs)

10:30-11:00  Kávészünet

11:00-12:30  Fórumbeszélgetés (Berzsák Zoltán, Dr. Harmathy András, Dr. Pataki Béla, Pusztai Gábor,
……………..Dr. Tomka János, a beszélgetést vezeti: Fekete Zsuzsa, Dr. Németh Balázs)
12:30-12:50  Bizonyságtétel (Dr. Nagy Sándor)
12:50-13:00  Zárszó (Veres Sándor)
13:00-            Ebéd

 

A mérnöktalálkozó, mint fórum létrehozásával a szervezők hármas célt fogalmaznak meg. Egyfelől célul tűzik ki a budapesti és a főváros környéki református gyülekezetekben élő mérnökök közötti kapcsolati háló erősítését. Másfelől az ember technológiai lehetőségeit túlhangsúlyozó világban célul tűzik ki a református identitás erősítését a mérnöki hivatást végző gyülekezeti tagokban. Harmadrészt, szeretnék egy szakmai műhely alapjait letenni, amely a mérnökhallgatók református szellemiségű szemléletformáló képzésének részévé lehet.

A mérnöktalálkozó motivációját az adja, hogy egyházunkban a református gondnokok és presbiterek jelentős arányban a mérnöki hivatást végzők közül kerül ki. Ennek egyik kézzelfogható magyarázata abban rejlik, hogy egyházközségeink életében folyamatosan szükség mutatkozik a műszaki feladatokat ellátó tisztségviselőkre, valamint az általuk képviselt jellemzően gyakorlatias, problémamegoldás-orientált, rendszerszemléletű gondolkozásra, amely a mérnöki munka sajátja. A mérnöktalálkozó aktualitása továbbá a magyar gazdasági helyzet felől nézve különösen is jól megvilágítható. A mérnöki szakma és a mérnöki tevékenységek súlya a gazdaságban ugyanis jelentős növekedésnek indult az elmúlt években, és az előrejelzések szerint a jövőben további bővüléssel lehet számolni. A műszaki területen működő ipari és szolgáltató vállalatok jelentős számú mérnöknek és informatikusnak biztosítanak munkahelyet, valamint a munkaerőigényük a további beruházásokkal összefüggésben folyamatosan emelkedik. A változó munkaerőpiaci trendeket a magyar felsőoktatási politika is igyekszik követni, aminek következtében a műszaki felsőoktatási intézmények támogatottsága, hallgatói létszámkerete és a felsőoktatásban elfoglalt súlya fokozatosan növekszik.

Külső-Kelenföldi gyülekezetlátogatás

Külső-Kelenföldi gyülekezetlátogatás

Október 30-án vasárnap 10 órára Külső-Kelenföldre megyünk teás-kávés istentiszteletre, ahol Végh Tamás, jól ismert lendületes stílusú igehirdető fog szolgálni 🙂 Találkozás: Kelenföld vasútállomás, M4 aluljáró buszpályaudvar felöli végénél 9:45-kor. A templom pontos helyszíne: Ildikó tér 1.

Zenés imaest

Zenés imaest

Október 18-án kedden este 7-től az R 301-ben zenés imaestet tartunk a Józsefvárosi Református Gyülekezet dicsőítő bandjével közösen. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik a félév sűrűjében elcsendesedésre és feltöltődésre vágynak.