Rólunk

Küldetésnyilatkozat

A 2015-2016. tanév első szemeszterében induló Keresztkapcsolat Mérnökmisszió – Műegyetemi Református Lelkészség az Urától kapott szolgálatára nézve, a Szentírással és a református hitvallásokkal összhangban az alábbi célokat tűzi ki maga elé.

 

 A Keresztkapcsolat Mérnökmisszió célja bemutatni, hogy a keresztyén hitben rejlő öröm, reménység és erő a Szentháromság Istennel és az egymással való közösségben, a mérnöki hivatással összhangban megélhető valóság.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”
Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. fejezet 22-23.
„Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.”
Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt levele 2. fejezet 3.

 

A Mérnökmisszió elsődleges területe a Magyarországon dolgozó mérnökök és műszaki szakemberek között végzett szolgálat. Ennek a missziónak az első lépése a Lelkészség létrejötte.
A Lelkészség a céljai elérése érdekében közösséget szervez, valamint együttműködik további gyülekezetekkel. Szolgálatai során hangsúlyt helyez a közösségi és egyéni tanításra, evangélizálásra, pásztorációra, valamint Isten dicsőítésére, különösen figyelve a gyülekezethez nem tartozókra.
A Mérnökmisszió és a Lelkészség meghívja támogatói, illetve a gyülekezet tagjai közé mindazon mérnököket és egyetemi polgárokat, akik a kitűzött célokkal egyetértenek, és Jézus Krisztus iránti hálától vezérelve készek a célok eléréséért történő áldozatvállalásra.