Keresztyén nőiesség és férfiasság?

Keresztyén nőiesség és férfiasság?

Mérnökmisszió nyitott alkalma 2021. november 18. 19 órától a BME Imatermében.

Keresztyén nőiesség és férfiasság? Létezik ilyen a párkeresésben, párkapcsolatban?

A Mérnökmisszió meghívott vendégei, Szőke Etelka és Attila – református lelkész- és családterapeuta/lelkigondozó házaspár – online előadásukban a fenti kérdésekre keresik a választ. A házaspár a “Közeledjetek” című könyv szerzőpárosa, akik sok férjnek és feleségnek segítettek már az újra egymásra találásban.

Szőke Etelka és Attila – kozeledjetek.hu

Az ingyenes előadásra és azt követő beszélgetésre helyszíni jelenléttel és zárt platformú online csatlakozással is van lehetőség – a részletek a regisztrációs linken:
https://forms.gle/oX3fksqZPbSVqntN7

Várunk a Mérnökmisszióba 2021. november 18, hogy együtt hallgassuk meg az előadásukat és tegyük fel kérdéseinket a témához!

A Mérnökmisszió Alapítvány szolgálatát és az alkalom megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatja (NEAO-KP-1-2021_2-000258 “Református fiatalok közötti tanácsadó és pályaorientációs szolgálat bővítése”)

Őszi fórumbeszélgetés a Mérnökmisszióban

Őszi fórumbeszélgetés a Mérnökmisszióban

Mi az életem értelme és célja? Mitől lesz értékes az életem? – őszi fórumbeszélgetésünkre meghívott vendégünk ezekre a kérdésekre hosszú évek után találta meg a választ. A közgazdász végzettséggel rendelkező vállalkozó több területen is otthonosan mozog, de a legfontosabb fordulat az volt az életében, amikor “véletlen” módon Isten szeretete elérte. Hogy miként változik meg az életünk ez által a szeretet által? Hogyan töltődik meg valódi céllal, hittel egy kiüresedett élet Isten szeretetével találkozva? Hogyan változik meg a munkához való hozzállása is?
Ha kíváncsi vagy egy Krisztusban eltökélt szívű emberre, akkor hallgasd meg őt személyesen.

Várunk szeretettel a BME Imatermében 2021.november 4-én 19 órára!

A Mérnökmisszió Alapítvány szolgálatát és az alkalom megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatja (NEAO-KP-1-2021_2-000258 “Református fiatalok közötti tanácsadó és pályaorientációs szolgálat bővítése”)

Gondolatok Reformációra

Gondolatok Reformációra

Régen tudtuk, ki az ellenség és a szemébe néztünk – ma meg ott van valahol az éterben, nem látjuk, nem halljuk” – mondja M (az MI6 brit titkosszolgálat feje) James Bondnak az új filmben, amit pár napja láttam a moziban.

De tudjátok, mi az az éter?

A XIX. században úgy gondolták, a hullámnak szüksége van egy közegre, amiben terjedhet, mint a hangnak a levegő. Ezért gondolták úgy, kell léteznie egy „éter”-nek, amiben az elektromágneses hullám is terjedni tud, azaz az éter a kor fizikai tudományos világképéhez tartozott hozzá. Amikor azonban Einstein, új fizikai elvek mentén kidolgozta a speciális relativitáselméletet, elveti az éter fogalmát: nem kell egy külön, speciális közeg az elektromágneses hullám terjedéséhez.

Azonban Einstein sem volt mentes saját korának alaptételeitől. Amikor később “kiterjesztették” a relativitáselméletet az univerzumra, Einstein úgy gondolta, valami nem stimmel. A relativitáselméletből nyert formulák szerint ugyanis a világegyetemnek vagy össze kellene omlania, vagy szét kellene feszülnie. Korának csillagászata azonban statikus világegyetemet ismert, ahol ezek lehetetlenek, és ezért bevezette a kozmológiai állandó fogalmát. Ezzel olyan megoldásokat kapott az új fizikai elvek mentén, amit a régi fizikai szemével várt. Később ezt élete legnagyobb tévedésének nevezte.

A jelenség nem ismeretlen a tudományelméletben: a régi elméletek és tudományos gondolkodási sémák nem szépen lassan íródnak felül, hanem egyszer csak jön egy robbanásszerűen új (mint a klasszikus newtoni fizika után a relativitáselmélet). Egy darabig még védik a régit (mint Einstein a statikus világegyetemet), de aztán nem lehet kibújni az új keretek alól.

Mi a tanulság?
Senki sem alkothat új tudományt a régi keretein belül, mert az új szétfeszíti a régi kereteit, és téves következtetésekre jutunk.

De hasonlóan van az is, aki kódolni készül. Használtál már olyan kódot, amit más írt?

Nekem általában ez elég nehéz. Ha nagyobb módosítást akar az ember a kódban, inkább van, hogy nem módosítgat, hanem elölről kezdi és megírja újra. (A másik oldalról ez akkor különösen is rossz, ha kiadok valakinek egy kódot, hogy dolgozzon benne, és visszakapok egy teljesen újat, amit meg én nem értek… 🙂 )

A tanulság hasonló: egy bizonyos módosítási igény felett
senki sem készít új kódot régi kódba, mert a változók és a ciklusok teljesen összekavarodnak és a végén átláthatatlan lesz az egész.

De hasonlót tapasztalunk az autóinknál is: jellemzően nem nagyon szoktuk a motorolajat utántölteni (ha valami miatt nem muszáj, főleg, ha nincs pont ugyanabból a típusú olajból kéznél), hanem amikor eljön az ideje, inkább lecseréljük az egészet.

Senki sem tölt különböző típusú új motorolajat a régi motorolajhoz, mert összekeveredve túrósodna az olaj és tönkremenne a motor.

Egyik kedvenc olvasmányom egy vallástanárból lett menedzsmentguru, Peter Drucker-nek egy könyve (Drucker minden napra), amit élete vége felé állítottak össze a műveiből és minden napra ad egy rövid bölcsességet. A november 7-edikiben ezt írja például:

„Amikor úgy látjuk, hogy egy stratégia, vagy egy tevékenység nem működik, a követendő szabály: <<Ha elsőre nem megy, próbáljuk meg még egyszer. Aztán csináljunk valami mást!>> Sokszor előfordul, hogy egy új stratégia nem válik be első nekifutásra. Ilyenkor üljünk le és gondoljuk végig a tanulságokat! Talán a szolgáltatás nem a legmegfelelőbb. Próbáljunk javítani rajta! Lehet, hogy a kivitelezés nem az igazi. Igyekezzünk javítani, változtatni rajta, tegyünk még egy próbát! Esetleg – bár ezt már nem túl jó szívvel ajánlom – tegyünk egy harmadik kísérletet is! De aztán fogjunk olyasvalamibe, ahol eredményt érünk el! Az idő véges, a források sem korlátlanok, és olyan sok az elvégzendő munka!”

Elméletben ezzel mindenki egyetért:
senki sem próbálkozik régen megbukott módszerekkel kezelni új kihívásokat, mert a sikertelenség garantált és csak még eredménytelenebbek leszünk.

A valóságban azonban azt tapasztalom, ritkán figyelünk az ilyen és ehhez hasonló tanácsokra. Sokszor megpróbáljuk ugyanazt ugyanúgy, ha valami nyilvánvalóan nem megy, akkor is erőlködünk.

Nem tudunk újat kezdeni.
Sőt, azt sem tudjuk elhinni, hogy Isten újat akar az életünkkel.

Jézus egy helyen pedig pont ennek szükségességére utal: „Senki sem varr foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja, az új a régit, és még nagyobb lesz a szakadás. És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkremegy a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való.(Márk evangéliuma 2,21-22)

Jézus üzenete világos: Ő nem javítgatni akarja a régi életed, mert az mindenhogyan régi marad, hanem megújítani akar.

Jézus megújítja az életed javítás helyett.

Fordítsuk meg Jézus üzenetét: senki –> mindenki!
Mindenki próbálja javítani az életét megújítás helyett, de a javítgatás nem ad megoldást és csak még jobban kétségbe esünk.

Jézus pont ettől a kétségbeeséstől akar megóvni téged. Jézus megújítja az életed javítás helyett. Nem azt üzeni neked, hogy élj jobban, szeress jobban, legyél tisztább, hanem hogy bízzál benne, a feltámadott Jézus Krisztusban!

Jézus nem nagyobb erőfeszítésre, meg szemléletváltásra buzdít,
hanem a kegyelem megélésére sarkal!

Jézus nem jobb emberré, hanem megváltott életű emberré akar formálni. A kettő annyira különbözik, mint az éter és a relativitáselmélet. Mint a Windows és a Linux. Vagy mint a Castrol és a Shell…

Jézus megújítja az életed javítás helyett.

Ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy miért képes a keresztyén ember bűnt elkövetni újra és újra. Miért nem tökéletes az egyház?

Az ok a következő: (1) kezdetben megteremtett, megformált minket az Úr. (2) A bűneset miatt azonban deformálódtunk. (3) Jézus kereszthalálának jelentőségét megértve, megvallva, magunkának is érezve azonban elkezdünk reformálódni.

formáció – deformáció – reformáció

A régi éned nem megjavul benned, hanem elkezd fejlődni az új. Marad a deformált és lesz egy reformált. Azaz nem leszel tökéletes, hiába követed Jézust. Csakúgy, mint az egyház, akit hozzád hasonló tökéletlen emberek alkotnak. Deformált és reformált. Óember és újember – ahogy Pál apostol fogalmaz. És ez az óember ott lesz benned földi életed végéig, ő lesz a deformált részed, aki folyamatosan azt nyomja majd benned, hogy gyerünk, élj a mában, nem kell kegyelem, elég erős vagy te magad is. És ott lesz a reformált részed, az új, amelyik a kegyelemre, Krisztusra és az Ő érted hozott áldozatára hangol.

Jézus megújítja az életed javítás helyett.

Mindenki, aki nem találkozott Jézussal, próbálja javítgatni az életet, de a javítgatás nem hoz megoldást, csak kétségbeesést. És senki sem, aki találkozott Jézussal, nem javítgatja az életét, hanem a Szentlélek megújító erejére bízza magát.

Ez a 2 csoport van: 1., ahol mindenki Jézus nélkül javítgatja magát és marad a deformációban. 2., ahol senki sem javítgat, hanem Jézushoz fordul és megújult, reformált életet nyer.

Te hová tartozol? Melyik csoportot gyarapítod?

Tudom, túl fekete-fehérnek érzed, miközben a valóság bonyolult. Ezzel azonban nem lehet mentegetni a választásunkat. „A bonyolultság a bűnös első menedéke” – ahogy olvastam nemrég egy könyvben. Azért (is) vannak a válságos időszakok, a nehezebb helyzetek az életünkben, hogy a bonyolult életvalóság mögött elkezdjük látni és megérezni a fekete-fehéret, a deformáltat és a reformáltat. Egyszer mindenkinek dönteni kell: maradsz az „önjavítgatásban”, vagy döntesz a reformáció mellett? Erőlködsz, vagy ráhagyatkozol a megváltó kegyelemre?

Jézus megújítja az életed javítás helyett.

Kell ennél több?

Németh Balázs, református lelkész

Házas Szemmel

Házas Szemmel

A Mérnökmisszió következő Házas Szemmel alkalmának meghívott vendégei, akik mesélnek és akiktől kérdezhetünk:

Berzsákné Balogh Krisztina (konduktor) és Berzsák Zoltán (építészmérnök)

Gyere el Te is 2021. október 7-én 19 órára a BME R. épületében található Imaterembe!

Ismerd meg ezt a kiváló házaspárt, akik már 25 éve egymás társai, együtt ismerték meg Isten szeretetét és élnek Vele és családjukkal az Ő szeretetével.

A Mérnökmisszió Alapítvány szolgálatát és az alkalom megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatja (NEAO-KP-1-2021_2-000258 “Református fiatalok közötti tanácsadó és pályaorientációs szolgálat bővítése”)

REFORMula 2021/22 – újra!

REFORMula 2021/22 – újra!

A REFORMula Challenge – Református Egyetemisták és Középiskolások Innovációs Versenyét meghirdetjük a 2021/2022-es tanévben is!

A versenyről és a jelentkezésről IDE KATTINTVA lehet olvasni.

Ifjúmérnök-találkozó

Várunk szeretettel az idei tanévünk lezárásaként megrendezésre kerülő Ifjúmérnök-találkozónkra.
Gondolkozzunk együtt Isten igéjét hallgatva és tanulmányozva, hogy mire hívott el a mi Urunk személyes és szakmai életünkben.

Időpont: 2021. június 19.

Helyszín: “Ébredés” Tábor; 8175 Balatonfűzfő, József Attila u. 3.

Jelentkezésedet 2021. június 17-ig várjuk a mernokmisszio@gmail.com címen.

Várunk szeretettel!

A Mérnökmisszió Alapítvány működését és rendezvényeit a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

NEA-KK-20-Ö-V-0102 “Közösségszervezés a műszaki érdeklődésű református ifjúság körében” támogatási időszak: 2020.04.01.-2021.09.30.

Házas Szemmel

Házas Szemmel

A Mérnökmisszió új sorozatában, a Házas Szemmel-ben közösségünk korábbi tagjaival, Nagy Andrással és Dobó-Nagy Ágotával beszélgetünk házasságuk első pár évének kérdéseiről, kihívásairól, örömeiről.

Csatlakozz online alkalmunkhoz 2021. május 27-én 18:00 órától, hogy Te is gazdagodj! Link előzetes regisztráció után a mernokmisszio@gmail.com címen kérhető.

A Mérnökmisszió Alapítvány szolgálatát és az alkalom megvalósulását a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatja (NEAO-KP-1-2021_2-000258 “Református fiatalok közötti tanácsadó és pályaorientációs szolgálat bővítése”)

Önkéntes Tréning

Hogyan kapcsolódik össze a hit-imádság-szolgálat? Hogyan éljük meg a mindennapokban? Hogyan vannak hatással egymásra?

Várunk szeretettel az Önkéntes Tréning alkalmunkra, ahol erről a fontos hármasról beszélgetünk kötetlen módon.

Időpont: 2021. május 12.

Helyszín: Coyote Coffee
Budapest, Markovits Iván u. 4, 1011

Jelentkezésedet május 11-ig várjuk a mernokmisszio/kukac/gmail.com címen.

A Mérnökmisszió Alapítvány működését és rendezvényeit a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.
NEA-KK-20-Ö-V-0102 “Közösségszervezés a műszaki érdeklődésű református ifjúság körében” támogatási időszak: 2020.04.01.-2021.09.30.

Ragadjuk meg a reménységet!

Ragadjuk meg a reménységet!

Summásan összefoglalva a 2021-es év első alkalmának üzenetét, fogalmazhatunk úgy: ragadjuk meg az előttünk álló reménységet!

A január 7-i prédikáció alapigéje a Zsidókhoz írt levél 6. fejezetéből szólt hozzánk: “Amikor Isten Ábrahámnak ígéretet tett, önmagára esküdött, mivel nem esküdhetett nagyobbra, 14és így szólt: „Bizony, gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak.” 15És így, miután Ábrahám türelemmel várt, beteljesült az ígéret. 16Mert az ember önmagánál nagyobbra esküszik, és minden ellenvetésnek véget vet, mindent megerősít az eskü. 17Ezért Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. 18Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik odamenekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. 19Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, 20ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké.

Az alábbi linken olvasható a teljes 6. fejezet, valamint tovább kattintva az egész levél – sőt, az egész Szentírás. 🙂

Habár a koronavírus miatt elrendelt rendkívüli állapot, és az ezzel összefüggésben kihirdetett kijárási és gyülekezési tilalom még tart, online formában továbbra is megtartjuk alkalmainkat. Fogadjátok szeretettel a január 7-i, évindító igehirdetést, amelyhez hasonlók továbbra is minden csütörtökön várnak ránk.

Sőt, jövő héttől (január 14-e) a Mérnökmisszió Jitsi csoportjában (meet.jit.si/mernokmisszio1) csütörtökön este 19:20-tól mintegy 40 percig, kiscsoportos beszélgetés keretében dolgozhatjuk fel az elhangzottakat, és imádkozhatunk közösen. Tartsatok velünk, és kövessétek híreinket a Facebookon, valamint Youtube csatornánkon!